Şirket Profili

Şirket Profili

Haziran 2019 yılında faaliyetlerine başlayan Kızılay Kültür Sanat, yapılanmasını kısa süre içinde tamamlayarak 1868 ve Kızılay Postası adında iki süreli yayını hayata geçirmiş, 2020 ylında Çanakkale Savaşları döneminde yaralı hastanesi olarak kullanılan Ağadere’de Kızılay Ağadere isminde bir sergi-müzeyi ziyarete açmıştır.
2021 yılında Kültür Bakanlığı işbirliği ile ilk sergisini düzenleyen Kızılay Sanat, Türkiye’nin insani yardım alandaki birikimini görsel sanatlarla bir araya getirmeyi hedeflemektedir. 2021 yılında faaliyete başalayan Kızılay Kültür Sanat Yayınları da Kızılay’ın yayıncılık alanındaki birikimini kurumsal bir çerçeveye taşımayı amaçlamaktadır.